Medžiagą surinko Sangrūdos vidurinės mokyklos istorijos mokytoja Violeta Silickienė
Komentarus, pasiūlymus ir papildymus pateikite kontaktuose.
Su objektu susijusių nuotraukų galite atsiųsti skiltyje "Atsiųsk"